PROFERTIL® – СТАНДАРТ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО

Произвежда се с най-висок стандарт за качество.

PROFERTIL® – highest quality standards (GMP)

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%