Многобройни проучвания доказват ефикасността на патентовата формула на PROFERTIL® за мъже.

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2021 г.

Значително намаляване на ДНК-фрагментацията

Намаляване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите (в %) след 3 месеца прием на PROFERTIL®, n=339

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2019 г.

Значително намаляване на ДНК-фрагментацията

Представено в Aspire Хонг Конг 2019 г.
Предстои да бъде публикувано

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%